Hỏa sinh thổ >> nên màu sắc tương sinh cho thổ là màu của lửa: đỏ, cam, hồng, tím. Xét về tương hợp, người mệnh thổ cũng hợp với những màu nguyên bản của thổ như: nâu, vàng hoàng thổ.


 

 •  
  -0%
   
   

  FAC00009W0

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  SER1T001W0

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -7%
   
   

  OG1929-24AGS-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  FAA02009D9

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP990-08AMK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  SKY737P1

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  SDE00002W0

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  FAC00009N0

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  SDE00003B0

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP993-4AGK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  SDE00001W0

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  SKY736P1

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -8%
   
   

  NY4053-05A

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -7%
   
   

  OG385-021GSK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP990-131AMK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  FAG00001S0

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ