Mộc sinh Hỏa - Hỏa khắc Thủy Người mệnh Hỏa hợp với các màu thuộc mệnh Mộc - mệnh tương sinh (xanh lá cây) và những màu thuộc bản mệnh của mình như đỏ, hồng, tím vì đó là màu tương hợp. Những màu nên tránh dùng là màu đen, xanh biển thuộc hành Thủy vì Hỏa khắc Thủy.


 

 •  
  -18%
   
   

  OPA98022-80MK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  SER1T001W0

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP990-08AMK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP995.6AGSK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP89322DSK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -7%
   
   

  OG358.61AGR-GL

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP993-4AGK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP990-08AMS-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -8%
   
   

  NH7524-55A

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  SEL09002W0

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -8%
   
   

  BI1050-05X

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP990-082AMSK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP990-08AMSK-V

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -7%
   
   

  OG1929-24AGSR-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -7%
   
   

  OG386LSK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -8%
   
   

  BJ6483-01A

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -18%
   
   

  OP990-131AMK-T

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  NH8353-18A

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ
 •  
  -0%
   
   

  FAG00001S0

  - - - -
   
   
  Giá: Liên hệ