Thuật ngữ được sử dụng trong đồng hồ

Thuật ngữ được sử dụng trong đồng hồ

 • Ngày đăng: 06/02/2017
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Trung tâm bảo hành đồng hồ Seiko

Trung tâm bảo hành đồng hồ Seiko

 • Ngày đăng: 12/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
5 mẫu đồng hồ cơ nam cao cấp khiến đàn ông khao khát sở hữu

5 mẫu đồng hồ cơ nam cao cấp khiến đàn ông khao khát sở hữu

 • Ngày đăng: 09/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Cắt nghĩa khái niệm Chronometer

Cắt nghĩa khái niệm Chronometer

 • Ngày đăng: 08/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Lớp mạ trong đồng hồ

Lớp mạ trong đồng hồ

 • Ngày đăng: 08/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành