Tính năng Perpetual Calendar của đồng hồ cao cấp

Tính năng Perpetual Calendar của đồng hồ cao cấp

 • Ngày đăng: 05/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Bạn có biết Tourbillon trong chế tác đồng hồ?

Bạn có biết Tourbillon trong chế tác đồng hồ?

 • Ngày đăng: 05/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
1 ngày bao nhiêu lần kim giờ và kim phút gặp nhau?

1 ngày bao nhiêu lần kim giờ và kim phút gặp nhau?

 • Ngày đăng: 12/11/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Hiểu rõ cơ chế kháng nước của đồng hồ nam cơ

Hiểu rõ cơ chế kháng nước của đồng hồ nam cơ

 • Ngày đăng: 02/06/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Vì sao lại là IIII mà không phải IV?

Vì sao lại là IIII mà không phải IV?

 • Ngày đăng: 23/06/2015
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành