Định nghĩa đầy đủ về Swiss Made

Định nghĩa đầy đủ về Swiss Made

 • Ngày đăng: 07/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Đồng hồ Omega và kỹ thuật Co-Axial

Đồng hồ Omega và kỹ thuật Co-Axial

 • Ngày đăng: 07/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
ETA Movement - Linh hồn của cỗ máy thời gian

ETA Movement - Linh hồn của cỗ máy thời gian

 • Ngày đăng: 07/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Cỗ máy cân bằng thời gian - Equation of time

Cỗ máy cân bằng thời gian - Equation of time

 • Ngày đăng: 06/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Thép 316L - Quy chuẩn trong chế tạo đồng hồ

Thép 316L - Quy chuẩn trong chế tạo đồng hồ

 • Ngày đăng: 06/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành