Thép 904L - Bí mật mang tên Rolex

Thép 904L - Bí mật mang tên Rolex

 • Ngày đăng: 07/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Vì sao phải cần chân kính?

Vì sao phải cần chân kính?

 • Ngày đăng: 07/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Thế nào là Kinetic?

Thế nào là Kinetic?

 • Ngày đăng: 07/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Thuật ngữ được sử dụng trong đồng hồ

Thuật ngữ được sử dụng trong đồng hồ

 • Ngày đăng: 07/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành
Đồng hồ GMT - Nhà du hành vượt thời gian

Đồng hồ GMT - Nhà du hành vượt thời gian

 • Ngày đăng: 07/12/2016
 • 2 Bình luận
 • Mục: Kiến thức chuyên ngành